Jak wygląda proces coachingowy:

 

 • Podczas pierwszego spotkania podpisujemy wspólnie z klientem kontrakt coachingowy, w którym ustalamy zasady współpracy. Jeżeli zleceniodawcą usługi jest pracodawca, wówczas powstaje kontrakt trójstronny.

 

 • Zwykle proces obejmuje od 5 do 8 sesji, które przebiegają według ściśle określonej struktury.

 

 • Sesje odbywają się co 2 tygodnie, chyba, że w kontrakcie ustalimy inaczej.

 

 • Między sesjami jest czas na wprowadzanie w życie wypracowanych rozwiązań.

 

Podczas sesji kładę największy nacisk na wsparcie klienta w sformułowaniu jasnej wizji celu oraz na wypracowanie działań prowadzących do jego realizacji.

Wykorzystuję w tym celu w dostępne metody diagnostyczne, a także szerokie spektrum metod wykorzystywanych w pracy coachingowej, pomagając Klientowi w znalezieniu odpowiedzi na ważne dla niego pytania, określeniu i wdrożeniu planu działań. Co ważne – zgodnie z zasadami coachingu – nie sugeruję, nie podpowiadam konkretnych działań. Klient wykonuje także dużą pracę między samymi sesjami. Zaangażowanie Klienta do pracy własnej jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych efektów dlatego po każdej sesji Klient otrzymuje zadanie domowe. Jest one zgodne z jego wartościami, stanowi wyzwanie do działań, w efekcie przybliża go do realizacji celu.

Jako coach kieruję się kodeksem etycznym International Coach Federation.

 

Zapraszam do współpracy zarówno osoby prywatne jak i pracodawców pragnących rozwijać swoje organizacje i pracowników (budowanie ścieżek karier, programów rozwojowych i motywacyjnych dla pracowników, przeprowadzanie zmian organizacyjnych, outplacement).

Doradztwo kariery jest dla Ciebie jeśli potrzebujesz:

 

 • Wsparcia w obszarze oceny możliwości zawodowych

 • Stworzenia wyróżniającego się CV

 • Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Zaprojektowania swojej ścieżki rozwoju zawodowego

 • Opracowania strategii efektywnego poszukiwania zatrudnienia i prezentowania się pracodawcom

 

Sesje coachingowe mogą także, w zależności od celu, przeplatać się z sesjami doradztwa zawodowego lub zawierać jego elementy. Skupiamy się wtedy na konkretnych działaniach związanych np. przygotowaniem dokumentów czy przygotowaniem się do spotkania rekrutacyjnego.

 

Warsztaty rozwoju osobistego:

 

W sytuacji, gdy mamy jasne cele zawodowe, jesteśmy zadowoleni z dokonanych wyborów, ale pojawiają się obszary, które chcemy udoskonalić, np.: relacje z innymi, autoprezentacja w większej grupie, przekonania, które ograniczają w osiągnięcia pełni satysfakcji, sukcesu lub dalszego rozwoju – zapraszam na warsztaty rozwoju osobistego.

Coaching kariery jest dla Ciebie jeśli:

 

 • Poszukujesz własnej wizji kariery zawodowej, opartej na swoich marzeniach i wartościach

 • Zastanawiasz się nad zmianą dotychczasowej ścieżki zawodowej, ale nie wiesz, od czego zacząć

 • Pragniesz stworzyć skuteczną strategię swojego rozwoju

 • Potrzebujesz motywacji

 • Chcesz lepiej wykorzystywać swój potencjał

 • Zależy Ci na zdobyciu nowych umiejętności i ugruntowaniu nawyków

 • Poszukujesz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym

 

Dzięki coachingowi kariery:

 

 • Precyzyjnie wyznaczysz swoje cele zawodowe

 • Zwiększysz swoją motywację do pracy

 • Poznasz swoje atuty i mocne strony

 • Wyznaczysz indywidualną ścieżkę rozwoju i kariery

 • Będziesz świadomie wykorzystywać swoje umiejętności

 • Twoje decyzje będą bardziej przemyślane a tym samym skuteczniejsze

 • Pozbędziesz się wewnętrznych blokad i ograniczeń

Na czym polega proces coachingowy?

 

Coaching nie ma funkcji doradczej ani terapeutycznej. Coaching jest procesem, który wspiera i wzmacnia osobę z niego korzystającą, by samodzielnie dokonała zamierzonej zmiany. Zadaniem coacha jest towarzyszenie Klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Towarzyszenie to objawia się m.in. w uważnym słuchaniu i obserwacji klienta, podążaniu za tym co i jak mówi klient (oraz za tym czego nie mówi ).

Coach dzieli się obserwacjami i zadaje pytania, które mają służyć klientowi w samopoznaniu, poszerzaniu świadomości, rozwoju i refleksji. W konsekwencji klient dąży do odpowiedzi na swoje własne pytania i do realizacji wyznaczonych przez siebie celów. Coach dysponuje również szeregiem narzędzi i technik, które może zaproponować klientowi podczas spotkania.

 

Ogromną zaletą jest to, że klient nie uzależnia się od coacha, jak przy innych formach wsparcia, ale uczy się, jak samemu pokonywać przeszkody, a tym samym wzmacnia poczucie wartości i wiarę we własne możliwości.

 

Następnie z moją pomocą określisz swój cel i – krok po kroku – zaplanujesz działania. Po drodze będziesz odkrywać swoje zasoby, a także wartości i potrzeby. Uświadomisz też sobie własne ograniczenia i nauczysz się nad nimi panować. Rozwiniesz umiejętność podejmowania decyzji, wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację, by na koniec dotrzeć tam, gdzie pragniesz być.

Coaching mocnych stron - Formuła Geniuszu Taisja Laudy oprócz innych zalet jakie niesie coaching daje:

,

 • wzrost samoświadomości poprzez poznanie talentów umysłowych - po zrobieniu testu cliftonstrengths (test Gallupa),

 • oraz talentów duchowych po zrobieniu THE GOOD TEST 

 • zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji przez siebie i otoczenie,

 • energię do działania i to na wielu polach nie tylko zawodowych,

 • przełamanie wewnętrznych ograniczeń,

 • wzrost poczucia własnej wartości i wiary w to, że można sobie poradzić w różnych sytuacjach,

 • więcej wewnętrznego spokoju,

 • chęć do stawiania sobie nowych celów i wyzwań

 • ​​​​​​​SPEŁNIENIE

 

Oferta

Coach kariery warszawa oferta
Coach kariery Warszawa

Wykreowane przez  Kobieca Energia w Biznesie